Kategorie
Uncategorized

Komputery są wszechobecne w naszym świecie

Podejście BOTTOM-UP w tym ujęciu heurystycznym również opiera się na złożeniach fizjologicznych i ma potwierdzić lub zaprzeczyć pierwotnie postawionej hipotezie w poprzednio opisanym podejściu TOP-DOWN, które w dużej mierze bazowało na metodzie eksperckiej, ale ograniczonej pewnymi założeniami, które mają na celu przyśpieszenie szacowania i pobudzenie procesu myślowego. Jak zatem może wyglądać podejście BOTTOP-UP?

Już od dawna opis wymagań użytkownika poprzez przypadki użycia nie budzi żadnych wątpliwości co do skuteczności lub zasadności tej metody. W pierwszej iteracji aproksymacji zostały narzucone czasy co do długości analizy biznesowej, podczas której mogą powstać pierwsze diagramy przypadków użycia. Jeśli projekt dla danego zespołu (powiedzmy 12. osobowego) i danego rodzaju zagadnienia (dajmy na to ZALTRONIK) ma trwać 6 miesięcy, to pierwsza iteracja projektu powinna trwać 5 tygodni, a pierwsza analiza biznesowa powinna potrwać 2,5 dnia w układzie 5. pięciotygodniowych iteracji lub 12,5 dnia w klasycznym przypadku wodospadowego podejścia. Wszystko rzecz jasna zależy od tego, jaki model rozwoju oprogramowania wybierzemy jako docelowy.

Z pewnością powstaje dosyć zasadne pytanie: ileż to można zrobić z w 2,5 dnia z klientem? Jeśli w tym czasie nie da się przeanalizować i opisać chociażby jednego procesu biznesowego od początku do końca, to z pewnością czas projektowy w pierwszym podejściu został niedoszacowany.

Wytwarzanie systemu w cyklicznym podejściu iteracyjno-przyrostowym nie przebiega liniowo. Pierwsze iteracje mają na celu wyznaczyć granice projektu, wytworzyć komponenty ponownego użycia oraz wprowadzić miarowy rytm projektowy. Ponieważ przyrosty odbywają się zasadniczo wykładniczo, 50% czasu projektowego nie oznacza 50% oddanych funkcjonalności, ale nieco mniej. Taki rodzaj przyrostu nie powinien budzić wątpliwości ani u dostawcy ani u klienta.

Tak więc wracając do wyceny, po pierwszej fazie pierwszego cyklu powinien powstać biznesowy model systemu lub opis wybranych do pierwszego cyklu funkcjonalności udzielepozyczkiprywatnie.com.pl. Krótko po tym czasie powinien powstać model systemu w oparciu o przypadki użycia i te właśnie przypadki użycia powinny potwierdzić lub zaprzeczyć postawionej hipotezie. Tak aby nie stosować tych samych liczb do wyceny można posłużyć się metodą wyceny liczb Fibonacciego. Kolejna liczba Fibonacciego tworzona jest jako suma dwóch poprzedników, a pierwsze dwie liczby to 1 i 1. Zaś kolejne to 2, 3, 5, 8, 13, 21 itd.