Otwarty rynek pracy to zasługa powstania Unii Europejskiej. U podstaw założenia wspólnoty gospodarczej leżała chęć wydostania się z ogromnego kryzysu gospodarczego, w jaki wpadła Europa po II Wojnie Światowej. Gospodarki wszystkich biorących udział w tej wojnie państw były nastawione na produkcję wojenną.

Zanim napiszemy CV – trochę historii

W przeciwdziałaniu bolesnemu przestawieniu gospodarek z wojennej na normalną miała pomóc ścisła współpraca na rzecz odbudowy Europy. Przez wiele lat zacieśniano współpracę, gdyż zauważono, że brak barier handlowych i granic przynosi wiele korzyści uczestnikom wspólnego rynku.

Powstanie Unii Europejskiej było projektem stricte politycznym. Do idei wolnego rynku, nieskrępowanego przepływu towarów, usług i osób, dodano plan stworzenia jednego państwa federalnego.

Polska dołączyła do Unii Europejskiej w maju 2004 roku, a fakt ten poprzedziło referendum, w którym obywatele Polski opowiedzieli się za przyłączeniem naszego kraju do struktur UE. W roku 2004 Polacy mogli bez przeszkód podejmować pracę w krajach tzw Starej UE m.in. w Wielkiej Brytanii. Wiele osób zdecydowało się na ten krok, gdyż różnica w płacach między krajami rozwiniętymi a Polską była dramatycznie duża.

Do pracy = do Niemiec

Tradycyjnym kierunkiem dla emigracji ekonomicznej z Polski od wielu lat był kierunek niemiecki. Niemcy nie zgodziły się na otwarcie swojego rynku pracy dla Polaków w 2004 roku. Wynegocjowany został okres przejściowy, po którym Polacy mogli legalnie starać się o pracę na terenie Niemiec. Obecnie nie obowiązują nas żadne ograniczenia odnośnie do podejmowania zatrudnienia na terenie krajów UE. Problemem dla niektórych jest znajomość języka niemieckiego, co powoduje, że nawet prosta czynność napisania cv po niemiecku nastręcza wielu problemów. Jak temu zaradzić? Otóż istnieje wiele stron internetowych, które pomogą nam stworzyć cv w obcym języku. Nie jest to rozwiązanie doskonałe, ale pozwoli nam przygotować pewną bazę informacji, aby nasz potencjalny pracodawca wiedział jakie mamy doświadczenie. Niemieckie CV może też nam napisać student filologii niemieckiej. Jest wiele ogłoszeń od studentów, którzy w ten sposób starają się podreperować swoje studenckie budżety. Ceny nie są wysokie, a stworzone w ten sposób CV będzie znakomitą wizytówką naszej osoby w kontaktach z niemieckimi pracodawcami. Oczywiście nie warto polegać wyłącznie na odpłatnej pomocy osób postronnych. Jeśli wiążemy naszą przyszłość z pracą na rynku europejskim, warto zainwestować w siebie i poznać choćby podstawy danego języka, by móc osobiście negocjować warunki kontraktu.

Jak napisać poprawne CV po niemiecku?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

X

Pin It on Pinterest

X